fika.pl
rls.pl
obn.olsztyn.pl/index1.php?id=towarzystwo/towarzystwo

Foum Dialogu Publicznego, wraz z Fundacją im. Róży Luksemburg oraz Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji popularno-naukowej "Współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej".

Kwestia polityki migracyjnej Państwa Polskiego wydaje się być jednym z kluczowych oraz równocześnie kontrowersyjnych i problematycznych tematów w odniesieniu do przyszłości Polski oraz Unii Europejskiej. Konferencja ma na celu wskazanie niektórych istotnych wyzwań stojących przed państwem polskim oraz całą wspólnotą europejską, wobec współczesnych procesów migracyjnych, w kontekście takich zagadnień jak edukacja, wykluczenie społeczne, sytuacja rodzin oraz prawa kobiet i uchodźców.

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2013 r., w godzinach 9.00-14.00 na Wydziale Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula 208.

PROGRAM KONFERENCJI